Informació

Centre Promotor de Salut

Quan li preguntam a un alumne del nostre centre què és la salut per a ell i contesta que Salut és venir a l’escola, no podem fer altra cosa que donar resposta de la manera més eficient possible a aquesta necessitat que se’ns està plantejant.

 Les senyes d’identitat recollides al nostre Projecte Educatiu  ens defineixen, entre d’altres, com a  centre que treballa per  la integració dins la societat, per la igualtat de gènere i per la promoció de la salut, física i psíquica.

La promoció de la salut esdevé, per tant, una tasca fonamental,  que exercim a tots els nivells, curricular i extraescolar, i de la qual tots en som responsables. És per això que el nostre centre, sempre compromès amb el benestar del nostre alumnat, es va implicar des del seu començament  en el Projecte Centres Promotors de Salut (Curs 2014/15). Ja en aquell curs, es van determinar els eixos més importants que anàvem a tractar: ​​Alimentació i vida activa, Benestar i salut emocional i Prevenció de conductes addictives.

 A nivell d’organització tenim una Comissió de Salut  que, partint de les necessitats detectades mitjançant enquestes a l’alumnat, elabora el projecte anual i que, a través dels diversos òrgans de coordinació docent, s’encarrega de distribuir les tasques per desenvolupar les diferents activitats.

L’any 2018 es va constituir, a nivell municipal, la Mesa Sectorial d’Actius Saludables (Estratègies de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat.) de la qual també formam part.

Aquest bloc vol ser una eina de participació de tota la comunitat educativa i la comunitat en general. Així mateix, ha de servir per fer difusió de les activitats que es porten a terme…..

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: